Profesjonalne analizy techniczne,

efektywności, rynkowe

i niestandardowe

Firma PATERN specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych modeli i narzędzi analitycznych (w tym korelacyjnych) oraz wykonywaniu analiz z ich wykorzystaniem, dla szeroko rozumianych obszarów finansowych i technologicznych.

Staramy się zapewnić naszym klientom wsparcie w znalezieniu rozwiązywania standardowych i niestandardowych problemów oraz udzielić pomocy w zdobyciu czytelnych informacji dla potrzeb procesów biznesowych, operacyjnych, zakupowych, technologicznych, kontrolnych, itp. Zarówno w przypadku jasnych oczekiwań, ale także wtedy gdy dostępne są tylko poszlaki lub nie w pełni zdefiniowano oczekiwania. Pracujemy by dostarczyć jak najszerszych informacji biznesowych, operacyjnych czy technicznych w oparciu o niepełne, luźno powiązane, często mocno rozproszone lub słabo udokumentowane dane techniczne, finansowe, biznesowe, logi lub inne źródła danych. Korzystamy zarówno z danych znajdujacych się w posiadaniu klienta, jak również poszukujemy ich w innych dostępnych źródłach. Stosujemy metody korelacyjne i inne techniki statystyczne. Jesteśmy w stanie analizować transakcje dla danych z kilku (obecnie do 6) punktów pomiarowych w dowolnych formatach. W razie braku identyfikatorów transakcji, stosujemy metody korelacyjne w oparciu o kilka różnych pól/parametrów celem utrzymania jednoznaczności transakcji w poszczególnych punktach.


Email:    biuro@patern.pl